Ние сме LexGlobus

В заглавията на повечето страници, рекламиращи предлагането на адвокатски услуги в интернет пространството, всъщност човек може да прочете едни и същи неща, които (по наше мнение) не носят полезна информация за този, който ги проче. Това мотивира екипа ни, да направим едно малко по-различно представяне на същите услуги, чиято цел е – да спечели доверието на потенциалният им потребител, т.нар. „адвокатски клиент”. Целта на настоящите редове е да Ви даде кратък, въвеждащ поглед върху същността на услугите, които предлага адвокатската професия.

Сигурно всички сме чували, че „Упражняването на адвокатската професия е дейност по оказване на правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.”. Тази сложна на пръв поглед дефиниция може да бъде дешифрирана по следния начин:

Добрият адвокат е този, който защитава по най-добрия начин със законни средства интересите на своя клиент. Адвокатът всъщност е неговото второ „Аз”; човекът, чиито професионални познания и съвети са необходими, за да можем да се ориентираме правилно в сложния законодателен лабиринт. Той е този, на когото клиентът доверява истинските си мотиви и цели, за да може (ползвайки професионалната си квалификация) да намери най-правилния и най-удачния в конкретната ситуация изход.

Познаването на движещите сили в бизнеса на нашите клиенти е в основата на разработването на прагматични и работещи решения.

Ние разбираме нуждите на своите клиенти и това ни позволява да предоставяме изпитани решения за често срещаните трудности, или разработване на иновативен подход, отговарящ на изменящата се конкурентна среда.

Клиентите ценят Нашите решения, основани на проактивен подход и качествен начин на работа.